Sposób oceniania w szkołach podstawowych

Mogłoby się zdawać, iż w czasach cyfryzacji oraz popularyzacji dziennika elektronicznego, zwyczajowe dzienniki szkole zaczynają odchodzić do lamusa. Nic bardziej błędnego. Oczywiście, zwykłe dzienniki papierowe są stopniowo wypierane przez wirtualne, ale jest to etap długotrwały jak i drogi.

Stać na to tylko szkoły w najbogatszych miastach i gminach. Niemal każdy wie, iż w obecnych latach bardzo istotną rzeczą jest wykształcenie. Nauka serwuje możliwość zdobycia oraz poszerzania wiedzy na rozmaite kwestie. Nikt by się tego nie spodziewał, ale świadectwa plus dzienniki szkolne są naczelnym składnikiem w żywocie każdego młodego człowieka – nawet tego, który rozpoczyna stawiać swe 1-wsze kroki na drodze zawodowej.

Czasami są dokumentami, które trzeba zabierać ze sobą na rozmowę kwalifikacyjną, jako dowód naszych kwalifikacji oraz wykształcenia. Każde ukończone szkoły, uczelnie i uzyskane kwalifikacje, które wpisujemy do naszego życiorysu powinny posiadać potwierdzenie w formie poświadczenia. Na bazie dziennika szkolnego wystawiane są nam świadectwa, użytkowane potem przez nas w czasie rekrutacji. W każdym momencie przyszły szef, może zażądać od nas ich obejrzenia. Na globie jest niebywale dużo systemów oceniania, nieomal w odmiennych obszarach tego samego państwa.

Obok ocen liczbowych jest też system ocen opisowych. Stopnie w szkole potrafią być opisane literami alfabetu (np. A, B, C, D, E, F), jako liczba z możliwych ogółem (np. 50 punktów na 100 dostępnych do otrzymania), w formie przymiotnika (dobrze, poprawna, pożąda poprawy, świetnie, doskonale) czy też w procentach. W naszym kraju, dla wszystkich szkół podstawowych skala ocen przedstawia się następująco: 6 – celujący, 5 – bardzo dobry, 4 – dobry, 3 – dostateczny, 2 – dopuszczający, 1 – niedostateczny.

Wszelka ocena jest zapisywana w specjalnym dzienniku szkolnym, jaki stanowi pomoc w diagnozie oraz kierowaniu ścieżki dydaktycznej ucznia.



Powiązane słowa: