Jak napisać konspekt lekcji?

konspekt lekcji to wcale nie dosłowny scenariusz zawierający kwestie nauczyciela oraz młodej osoby - to jego przestarzała i dosyć niefunkcjonalna opcja. Obecna dydaktyka oferuje scenariusz lekcji, taki który ma na celu ulżyć nauczycielowi w dokładnym zaplanowaniu przesyłania treści i zróżnicowania ich dla różnych uczniów.

Przyzwoity konspekt lekcji poza informacjami formalnymi, jak na przykład nagłówek, nazewnictwo, do której to klasy są dopasowane zajęcia, czas działania czy też liczbę jednostek lekcyjnych, powinien zawierać także jasno sformułowane cele: zasadniczy, jak i liczne operacyjne. Cele powinny być sformułowane w 3 osobie liczby pojedynczej („uczeń umie”, „uczeń wymienia”). Ich określenie jest fundamentalne do adekwatnego modelu treści a także ćwiczeń. Scenariusz zajęć zawiera także dokładniejszy plan prezentowania indywidualnych treści. Bardzo dobrze, gdyby każda nowa wieść mogła być przećwiczona przez uczniów, zatem zaleca się tworzyć liczne ćwiczenia.

Z powodzeniem szykować ich niewiele więcej – nie wiemy, czy uczniowie nie będą potrzebowali nieco więcej czasu, ażeby pojąć a ponadto przyswoić materiał. Co może być najtrudniejszego w przygotowywaniu konspektu lekcji? Młodym nauczycielom najwięcej problemu wywołuje określenie czasu potrzebnego do przyswojenia nowych informacji. Trudność jest w stanie wynikać również z tego, iż w wielu klasach znajdują się dzieci, którym potrzeba przeznaczyć więcej uwagi, więc ramy naznaczone przez konspekt powinny być niebywale wszechstronne.

Zaleca się również odpowiednio zanalizować wszelkie zaproponowane ćwiczenie i zadanie, pod kątem utrudnień dla wszelkich uczniów a także przydatności w rozumieniu nowych treści.Powiązane słowa: