Gdzie trzeba wziąć ślub?

W jakiej parafii narzeczeni muszą wziąć ślub? Ile kosztuje ślub a ponadto jakie dokumenty są konieczne do zawarcia sakramentu małżeństwa? Narzeczeni mają obowiązek zgłosić proboszczowi zamiar wstąpienia w związek małżeński trzy miesiące przed ślubem.

Muszą przyjść do kancelarii parafialnej, w której jedno z nich ma pobyt stały bądź tymczasowy, ażeby dać odpowiedź na pytania z protokołu dociekań narzeczonych, m.in. muszą wyrazić oświadczenie o dobrowolnej decyzji zawarcia małżeństwa. Zgodne z zwyczajem ślub kościelny zawierany jest w parafii panny młodej, choć coraz częściej odchodzi się od tego zwyczaju i młode pary pobierają się w parafia poznań pana młodego czy może w innym wybranym przez siebie kościele.

Należy jedynie nadmienić, iż aby ślub kościelny był uznany poprzez polskie prawo, powinien spełniać postulowania ślubu konkordatowego. W toku spotkania z proboszczem narzeczeni ustalają miejsce jak również termin ślubu. Ponadto ksiądz kieruje narzeczonych na nauki przedmałżeńskie jak również do poradni rodzinnej. Koszta ślubu sprowadzają się do dobrowolnej ofiary. Nierzadko narzeczeni, jacy pytają księdza o opłaty, słyszą w odpowiedzi: "co łaska".

Jeśli para młoda nie życzy sobie, żeby podczas wydarzeń ślubu, kościelny zbierał pieniądze na tacę, winna uiścić następną cenę. Dekoracja kościoła kwiatami oraz rozłożenie dywanu w nawie głównej, to koszt również kolejny wydatek. Opłaty, takie które wnosimy w kancelarii parafialnej są przeznaczone na opłacenie prądu i ogrzewania podczas ślubu. Oprócz tego nie tylko zaślubimy w kościele jest kosztowny.

Trzeba pocieszyć się myślą, że nie szanuje się niczego, co niekosztowne, a tym bardziej bezpłatne. Jeśli małżeństwo ma być na całe życie, to należy w nie lokować od samego początku, tak samo materialnie jak duchowo.Powiązane słowa: