Gdzie powinny widzieć godła Polski

Symbole państwowe jest to symbol rozpoznawczy narodu – jego historii, tożsamości jak również aspiracji. Godło, flaga oraz hymn, to dobro wzajemne wszystkich jednostek oraz powinny być tematem pielęgnacji oraz szacunku. Dla postępu narodu jak również jego idei symbole narodowe posiadają ważne znaczenie. Ich rola była precyzyjnie widoczna w czasie braku swej państwowości.

Z tego względu powinnością wszelkich organów państwa, które sprawują służebną władzę w stosunku do obywateli, jest wyjątkowa troska o symbole należące do narodu. Użytkowanie godła a także flagi powinny być zgodne z wzorami określonymi w ustawie. W związku z tym w toku nabywania nowych godeł oraz flag należy upewnić się, że są one kompatybilne z wzorami zawartymi w ustawie. W Polsce nie ma warunku dostania licencji na wytwarzanie godeł i flag odpowiadających wzorem ustawowym.

W wyniku czego dostępne na rynku godła szkolne i flagi bardzo często nie spełniają wymogów ustawowych, dla przykładu niezachowanie wymaganych proporcji, barw, odcieni, szablonów i tak dalej. Godło powinno znaleźć się we wszelkich miejscach formalnych, salach posiedzeń, salach wykładowych i lekcyjnych, jakie przynależą do: organów państwowych, organów gmin, powiatów, samorządów województw, szkół oraz placówek oświatowo-wychowawczych, klubów poselskich, senackich i parlamentarnych. Na zewnętrznej stronie gmachu godło powinno zawisnąć po prawej stronie bądź nad wejściem, zaś poniżej tablica z mianem organizacji. Wewnątrz godło powinno odnaleźć się w pomieszczeniu, najlepiej na wprost wejście, nad biurkiem bądź odrębnej ścianie w miejscu zauważalnym od wejścia.

Na tej samej ścianie czy jej części, na jakiej umieszczono godło, nie możemy zamieszczać odmiennych obiektów np. kalendarzy, obrazów, zdjęć i tym podobne. W salach lekcyjnych godło szkolne powinno znaleźć się nad tablicą w centralnej frakcji ściany.Powiązane słowa: