Faktura i zawarte w niej elementy

Faktury i paragony są obecne w życiu każdego. Wystarczy jedynie wyjść na zakupy, a na pewno dostarczysz do mieszkania wiele dowodów zakupów. Znacznie częściej Ministerstwo Finansów organizuje także tzw. „konkursy paragonowe”. Jednak zarówno paragony oraz faktury muszą obejmowac określone elementy, żeby zachować pełną zgodność z wytycznymi oraz mieć możliwość określać się właśnie fakturą.Co to jest faktura?

To wydruk, który potwierdza sprzedaż która powstała na skutek określonej transakcji jako pośrednictwo obu stron. Na tę chwilę polskie prawo zezwala na wystawianie faktur w wersji elektronicznej (tzw. e-faktura) i tradycyjnej, czyli papierowej. W momencie wystawienia oraz następnie dostarczenia faktury tworzy się obowiązek podatkowy, co skutkuje rozliczeniem w ustalonej formie ze skarbówką.Które punkty muszą być na fakturze?

Na fakturze powinno znajdować się wiele elementów, z których wybrane poniżej:

• data, w której faktura była wystawiona,

• imiona i nazwiska (luz nazwa) podatnika i samego nabywcy, czyli obie osoby, które biorą udział w sprawie powinny być jawne,

• numer seryjny na potrzeby identyfikacji faktury,

• słowne określenie materiału albo wykonanej pracy,

• ilość materiału,

• cena jednostkowa bez podatku od towarów i usług,

• stawka podatku, jaka w słowach ustawy o podatku od towarów oraz usług jest dopisana do określonego towaru bądź usługi,

• kwota rozliczenia kupna towarów lub uregulowania dokonanych prac,

• data świadcząca finalizację procesu dostawy towarów albo wykonywania prac.

Wyżej wymienione elementy są tylko tymi wybranymi, jakie były dobrane do omówienia.Faktura dla znaczącej ilości osób jest zwykłym kawałkiem papieru, jednakże jego wystawianie nie należy do najłatwiejszych. Przymusem każdego, kto trudzi się ich wygenerowaniem jest zadbać o to, aby zawarte były na nich wszystkie aspekty. Dużym udogodnieniem jest korzystanie ze stron internetowych takich, jak www.faktura-expert.pl.Powiązane słowa: