Faktura i jej znaczące punkty

Faktury i paragony są już obecne w życiu każdego. Wystarczy jedynie pójść zrobić zakupy, a z pewnością dostarczysz do mieszkania dużo dowodów zakupu. Znacznie częściej Ministerstwo Finansów ogłasza również tzw. „loterie paragonowe”. Jednak także paragony oraz faktury powinny obejmowac określone punkty, aby mieć całkowitą zgodność ze wskazówkami oraz móc nazywać się fakturą.Co to jest faktura?

Jest to dokument, który potwierdza sprzedaż powstałą na skutek określonej transakcji jako pośrednictwo dwóch stron. Na tę chwilę nasze prawo pozwala na dostarczanie faktur w formie elektronicznej (tzw. e-faktura) i tradycyjnej, czyli papierowej. W momencie wystawienia oraz kolejno przekazania faktury tworzy się zobowiązanie podatkowe, co skutkuje rozliczeniem w określonej postaci ze skarbówką.Które punkty powinny być na fakturze?

Na fakturze powinno znajdować się kilka punktów, z których wybrane niżej:

• data, w której faktura została wystawiona,

• imiona oraz nazwiska (luz nazwa) podatnika i nabywcy, czyli dwie strony, jakie biorą udział w sprawie powinny być jawne,

• numer seryjny na potrzeby identyfikacji faktury,

• słowne określenie towaru lub dokonanej pracy,

• ilość materiału,

• cena jednostkowa bez podatku od towarów i usług,

• stawka podatku, jaka w świetle ustawy o podatku od towarów i usług jest przypisana do danego towaru lub usługi,

• kwota rozliczenia zakupu towarów albo uregulowania wykonanych usług,

• data określająca finalizację procesu dostawy towarów albo dokonywania usługi.

Powyższe aspekty są tylko tymi wybranymi, jakie były wybrane do omówienia.Faktura dla znaczącej ilości osób jest zazwyczaj prostym skrawkiem papieru, jednakże jego wystawianie nie należy do najprostszych. Przymusem każdego, kto zajmuje się ich wystawianiem jest zadbać o to, żeby były zawarte na nich najważniejsze elementy. Ogromnym udogodnieniem jest korzystanie ze stron internetowych takich, jak www.faktura-expert.pl.Powiązane słowa: