Faktura i jej wszystkie elementy

Faktury oraz paragony są już obecne w życiu każdego. Wystarczy jedynie wyjść zrobić zakupy, a z pewnością dostarczysz do mieszkania wiele dowodów zakupu. Coraz częściej Ministerstwo Finansów organizuje także tzw. „konkursy paragonowe”. Jednakże także paragony oraz faktury powinny obejmowac najważniejsze elementy, żeby mieć całkowitą prawidłowość z wytycznymi i mieć możliwość nazywać się fakturą.Co to jest faktura?

Jest to wydruk, który potwierdza sprzedaż powstałą na skutek określonej transakcji jako pośrednictwo dwóch kontrahentów. Na chwilę obecną nasze prawo pozwala na wystawianie faktur w formie elektronicznej (tzw. e-faktura) oraz tradycyjnej, czyli papierowej. W momencie wystawienia oraz następnie przekazania faktury tworzy się zobowiązanie podatkowe, co owocuje rozliczeniem w ustalonej postaci ze skarbówką.Które elementy muszą być na fakturze?

Na fakturze powinno znajdować się kilka elementów, z których wybrane poniżej:

• data, w której faktura została wystawiona,

• imiona i nazwiska (luz nazwa) podatnika oraz nabywcy, czyli dwie strony, które biorą udział w transakcji powinny być jawne,

• numer seryjny na potrzeby identyfikacji faktury,

• słowny opis towaru lub wykonanej pracy,

• ilość materiału,

• cena jednostkowa bez podatku od towarów oraz usług,

• stawka podatku, która w świetle ustawy o podatku od towarów i usług jest dopisana do danego materiału bądź usługi,

• kwota rozliczenia kupna materiałów lub regulacji wykonanych prac,

• data określająca zakończenie procesu dostawy materiałów albo wykonywania usługi.

Wyżej wymienione aspekty są jedynie tymi wybranymi, które były wybrane do omówienia.Faktura dla znaczącej ilości osób jest zwykłym kawałkiem dokumentu, jednak jego wygeneowanie nie należy do najprostszych. Obowiązkiem każdego, kto zajmuje się ich wygenerowaniem jest zadbać o to, aby były zawarte w nich najważniejsze elementy. Ogromnym ułatwieniem jest korzystanie ze stron internetowych takich, jak www.faktura-expert.pl.Powiązane słowa: