Faktura i jej obowiązkowe punkty

Faktury i paragony są już częścią życia każdego. Wystarczy jedynie wyjść na zakupy, a z pewnością przyniesiesz do mieszkania wiele dowodów zakupu. Znacznie częściej Ministerstwo Finansów ogłasza również tzw. „loterie paragonowe”. Jednakże zarówno paragony i faktury muszą zawierać określone elementy, aby zachować całkowitą prawidłowość ze wskazówkami oraz móc nazywać się właśnie fakturą.Czym jest faktura?

Jest to dokument, który potwierdza sprzedaż która powstała w wyniku jakiejś transakcji jako pośrednictwo dwóch kontrahentów. Na tę chwilę polskie prawo pozwala na dostarczanie faktur w formie elektronicznej (tzw. e-faktura) oraz normalnej, czyli papierowej. W momencie wystawienia oraz kolejno dostarczenia faktury powstaje zobowiązanie podatkowe, co skutkuje rozliczeniem w określonej formie z Urzędem Skarbowym.Które punkty powinny być na fakturze?

Na fakturze powinno znaleźć się wiele punktów, z których wybrane niżej:

• data, w której faktura została wystawiona,

• imiona oraz nazwiska (luz nazwa) podatnika oraz nabywcy, czyli obie osoby, które biorą udział w transakcji muszą być jawne,

• numer seryjny w celach identyfikacji faktury,

• słowny opis towaru albo dokonanej usługi,

• ilość towaru,

• cena jednostkowa bez podatku od towarów i usług,

• stawka podatku, która w świetle ustawy o podatku od towarów oraz usług jest przypisana do danego materiału lub usługi,

• kwota rozliczenia kupna towarów lub uregulowania dokonanych prac,

• data określająca zakończenie procesu dostawy materiałów albo wykonywania usługi.

Wyżej wymienione elementy są jedynie tymi wybranymi, które były dobrane do omówienia.Faktura dla znaczącej ilości osób jest zwykłym skrawkiem dokumentu, jednakże jego wystawianie nie należy do najprostszych. Obowiązkiem każdego, kto trudzi się ich wygenerowaniem jest dbać o to, żeby były zawarte na nich wszystkie elementy. Dużym ułatwieniem jest korzystanie ze stron internetowych takich, jak www.faktura-expert.pl.Powiązane słowa: