Faktura i jej obowiązkowe elementy

Faktury i paragony są obecne w życiu każdego. Wystarczy pójść zrobić zakupy, a na pewno przyniesiesz do mieszkania wiele dowodów zakupu. Coraz częściej Ministerstwo Finansów organizuje również tzw. „loterie paragonowe”. Jednak zarówno paragony oraz faktury muszą obejmowac określone punkty, żeby mieć całkowitą prawidłowość ze wskazówkami i mieć możliwość określać się właśnie fakturą.Co to jest faktura?

To wydruk, który potwierdza sprzedaż powstałą w wyniku określonej transakcji jako pośrednictwo dwóch stron. Na chwilę obecną polskie prawo zezwala na wystawianie faktur w formie elektronicznej (tzw. e-faktura) i normalnej, czyli papierowej. W momencie wystawienia i następnie dostarczenia faktury powstaje obowiązek podatkowy, co skutkuje rozliczeniem w określonej formie z Urzędem Skarbowym.Jakie punkty muszą być na fakturze?

Na fakturze powinno znajdować się wiele punktów, z których wybrane niżej:

• data, w której faktura była wystawiona,

• imiona i nazwiska (ewentualnie nazwa) podatnika i nabywcy, czyli obie osoby, które biorą udział w sprawie muszą być jawne,

• numer seryjny w celach identyfikacji faktury,

• słowne określenie materiału lub dokonanej pracy,

• ilość towaru,

• cena jednostkowa bez podatku od towarów oraz usług,

• stawka podatku, jaka w świetle ustawy o podatku od towarów oraz usług jest dopisana do danego towaru lub usługi,

• kwota rozliczenia zakupu towarów albo uregulowania dokonanych prac,

• data określająca zakończenie procesu dostawy towarów lub dokonywania usługi.

Wyżej wymienione aspekty są tylko tymi wybranymi, które były dobrane do przedstawienia.Faktura dla większości jest zazwyczaj zwykłym skrawkiem papieru, jednak jego wygeneowanie nie należy do najłatwiejszych. Przymusem każdego, kto trudzi się ich wystawianiem jest dbać o to, żeby były zawarte na nich najważniejsze elementy. Dużym ułatwieniem jest korzystanie ze stron internetowych takich, jak www.faktura-expert.pl.Powiązane słowa: