Faktura i jej główne elementy

Faktury i paragony są już częścią życia każdego. Wystarczy pójść na zakupy, a na pewno dostarczysz do mieszkania dużo dowodów zakupu. Znacznie częściej Ministerstwo Finansów organizuje także tzw. „loterie paragonowe”. Jednak zarówno paragony , jak i faktury muszą zawierać najważniejsze elementy, aby mieć całkowitą prawidłowość z wytycznymi i mieć możliwość określać się fakturą.Czym jest faktura?

Jest to wydruk, który potwierdza sprzedaż powstałą w wyniku określonej transakcji jako pośrednictwo dwóch stron. Na tę chwilę nasze prawo pozwala na dostarczanie faktur w formie elektronicznej (tzw. e-faktura) i tradycyjnej, czyli papierowej. W momencie wystawienia i kolejno dostarczenia faktury powstaje obowiązek podatkowy, co owocuje rozliczeniem w określonej formie z Urzędem Skarbowym.Jakie punkty muszą widnieć na fakturze?

Na fakturze powinno znaleźć się kilka elementów, z których wybrane poniżej:

• data, w której faktura została wystawiona,

• imiona i nazwiska (ewentualnie nazwa) podatnika oraz nabywcy, czyli obie strony, które biorą udział w transakcji muszą być jawne,

• numer seryjny na potrzeby identyfikacji faktury,

• słowny opis towaru lub dokonanej usługi,

• ilość towaru,

• cena jednostkowa bez podatku od towarów oraz usług,

• stawka podatku, jaka w słowach ustawy o podatku od towarów oraz usług jest dopisana do danego materiału bądź usługi,

• kwota rozliczenia zakupu materiałów albo uregulowania wykonanych prac,

• data określająca zakończenie procesu dostawy materiałów albo wykonywania usługi.

Wyżej wymienione aspekty są tylko tymi wybranymi, jakie zostały wybrane do przedstawienia.Faktura dla znaczącej ilości osób jest zazwyczaj zwykłym kawałkiem dokumentu, jednak jego wygeneowanie nie należy do najłatwiejszych. Obowiązkiem każdego, kto trudzi się ich wystawianiem jest dbać o to, aby zawarte były na nich najważniejsze aspekty. Dużym ułatwieniem jest korzystanie ze stron internetowych takich, jak www.faktura-expert.pl.Powiązane słowa: