Faktura i jej elementy

Faktury oraz paragony są obecne w życiu każdego. Wystarczy jedynie pójść na zakupy, a na pewno dostarczysz do mieszkania dużo dowodów zakupu. Znacznie częściej Ministerstwo Finansów organizuje również tzw. „loterie paragonowe”. Jednakże także paragony oraz faktury muszą obejmowac określone elementy, żeby zachować pełną prawidłowość z wytycznymi i móc określać się właśnie fakturą.Czym jest faktura?

To dokument, który potwierdza sprzedaż która powstała na skutek jakiejś transakcji jako pośrednictwo dwóch kontrahentów. Na chwilę obecną polskie prawo zezwala na wystawianie faktur w wersji elektronicznej (tzw. e-faktura) i tradycyjnej, czyli papierowej. W chwili wystawienia oraz kolejno dostarczenia faktury powstaje zobowiązanie podatkowe, co skutkuje rozliczeniem w określonej formie z Urzędem Skarbowym.Jakie elementy powinny być na fakturze?

Na fakturze musi znaleźć się wiele punktów, z których wybrane niżej:

• data, w której faktura została wystawiona,

• imiona i nazwiska (ewentualnie nazwa) podatnika oraz nabywcy, czyli dwie strony, jakie biorą udział w transakcji powinny być jawne,

• numer seryjny w celach identyfikacji faktury,

• słowny opis materiału albo wykonanej pracy,

• ilość towaru,

• cena jednostkowa bez podatku od towarów oraz usług,

• stawka podatku, która w świetle ustawy o podatku od towarów i usług jest przypisana do danego towaru bądź usługi,

• kwota rozliczenia kupna towarów lub regulacji dokonanych prac,

• data określająca finalizację procesu dostawy materiałów lub wykonywania usługi.

Wyżej wymienione aspekty są jedynie tymi wybranymi, które były wybrane do przedstawienia.Faktura dla większości jest prostym kawałkiem papieru, jednak jego wygeneowanie nie należy do najprostszych. Obowiązkiem każdego, kto trudzi się ich wystawianiem jest zadbać o to, aby zawarte były w nich wszystkie aspekty. Ogromnym udogodnieniem jest korzystanie ze stron internetowych takich, jak www.faktura-expert.pl.Powiązane słowa: