Faktura i jej elementy

Faktury oraz paragony są już obecne w życiu każdego. Wystarczy wyjść na zakupy, a na pewno dostarczysz do domu wiele dowodów zakupów. Coraz częściej Ministerstwo Finansów organizuje również tzw. „konkursy paragonowe”. Jednakże także paragony , jak i faktury muszą obejmowac określone elementy, aby zachować całkowitą zgodność ze wskazówkami oraz móc określać się fakturą.Co to jest faktura?

Jest to wydruk, który potwierdza sprzedaż która powstała w wyniku jakiejś transakcji jako pośrednictwo obu stron. Na chwilę obecną polskie prawo pozwala na wystawianie faktur w formie elektronicznej (tzw. e-faktura) oraz tradycyjnej, czyli papierowej. W momencie wystawienia i kolejno przekazania faktury tworzy się obowiązek podatkowy, co owocuje rozliczeniem w ustalonej formie z Urzędem Skarbowym.Które elementy muszą być na fakturze?

Na fakturze musi znaleźć się wiele punktów, z których wybrane poniżej:

• data, w której faktura została wystawiona,

• imiona oraz nazwiska (ewentualnie nazwa) podatnika oraz samego nabywcy, czyli obie osoby, jakie przystępują do sprawie muszą być jawne,

• numer seryjny na potrzeby identyfikacji faktury,

• słowny opis materiału lub dokonanej usługi,

• ilość materiału,

• cena jednostkowa bez podatku od towarów i usług,

• stawka podatku, która w świetle ustawy o podatku od towarów i usług jest przypisana do określonego towaru bądź usługi,

• kwota rozliczenia kupna materiałów albo uregulowania wykonanych usług,

• data świadcząca finalizację procesu dostawy materiałów lub wykonywania usługi.

Wyżej wymienione elementy są jedynie tymi wybranymi, jakie były dobrane do przedstawienia.Faktura dla większości jest zwykłym kawałkiem papieru, jednak jego wystawianie nie należy do najłatwiejszych. Przymusem każdego, kto zajmuje się ich wystawianiem jest dbać o to, aby zawarte były w nich najważniejsze elementy. Dużym ułatwieniem jest korzystanie ze stron internetowych takich, jak www.faktura-expert.pl.Powiązane słowa: