Co proponuje szkoła dla dzieci z upośledzeniem umysłowym?

Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze są postacią spełniania obowiązku szkolnego poprzez dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim w wieku od 3 do 25 roku życia. Osoba niepełnosprawna intelektualnie posiada pełne prawo do wspomagania swojego rozwoju poprzez system edukacji, tak jak wspomaga się kształcenie osoby bez zastrzeżeń rozwojowych. Istotna zmiana kwestii osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim zaistniała kiedy to w życie weszło Rozporządzenie MEN w kwestii organizacji zajęć rewalidacyjno – wychowawczych.

Zjawisko to stanowił realizację prawa jednostek niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim do szkolnictwa. Poprzez sporo lat jednostki głęboko upośledzone pozostawały za zakresem zainteresowania władz oświatowych, opiekował się nimi resort zdrowia jak również opieki społecznej, natomiast oferowana pomoc sprowadzała się najczęściej do zagwarantowania pobytu w domu opieki społecznej.

MEN nakreśliło jak na przykład powinny wyglądać zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze dla dzieci a także młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim. Warsztaty te organizuje się dla dzieci oraz młodzieży w wieku od 3 do 25 lat, jakież potrafią być organizowane w zespołach czy też indywidualnie.

Celem zajęć jest wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży, rozwijanie fascynacji otoczeniem, a oprócz tego uzyskanie niezależności od innych ludzi w funkcjonowaniu w powszednim żywocie. Zajęcia organizuje się w szczególności w szkołach i placówkach, w tym specjalnych, ogólnodostępnych niepublicznych, umieszczanych najbliżej miejsca mieszkania czy może pobytu dziecka – w tym w miejscach rodzinnych dla jednostek zakwalifikowanych do udziału w pojedynczych zajęciach.Powiązane słowa: